Polityka rachunkowości co to znaczy.
Co to jest Polityka rachunkowości. Czym jest: przedsiębiorstwo zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Czy przydatne?

Co to jest Polityka rachunkowości

Definicja z ang. accounting policy, z niem. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Definicja: Polityka rachunkowości to jest sposób ustalenia poprzez przedsiębiorstwo zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Polityka rachunkowości powinna być użytkowana w sposób ciągły, gdyż to jest konieczne do porównywania sprawozdań finansowych. Polityka rachunkowości ma charakter podmiotowy. W polityce rachunkowości musi byc ustalony rok obrotowy i okresy sprawozdawcze.
Polityka rachunkowości powinna:
ustalić datę rozpoczęcia roku sprawozdawczego
ustalić moment sprawozdawczy na przykład mięsiąc, kwartał, rok
określić rodzaj działalności
podać metodę prowadzenia rachunku wydatków
wybrać wariant kalkulacyjny albo porównawczy do opracowania rachunku zysków i strat
sporządzić pełen lista kont księgi głównej
wybrać sposoby prowadzenia ewidencji bilansowej zdarzeń gospodarczych
ustalić metodę prowadzenia ewidencji zapasów
ustalić zasady amortyzacji
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Polityka rachunkowości znaczenie w Słownik P .