Polecenie zapłaty co to znaczy.
Co to jest Polecenie zapłaty. Czym jest: płatniczego w 1998r Polecenie zapłaty jest udzielona.

Czy przydatne?

Co to jest Polecenie zapłaty

Definicja z ang. Direct Debit, z niem. Zahlung.

Słownik POLECENIE ZAPŁATY: Polecenie zapłaty wprowadzone do polskiego mechanizmu płatniczego w 1998r
Polecenie zapłaty jest udzielona bankowi dyspozycją wierzyciela obciążenia rachunku dłużnika i uznania rachunku wierzyciela.
W poleceniu zapłaty stroną inicjującą jest wierzyciel. Polecenie zapłaty jest wykonywane wyłącznie w systemie ELIKSIR.
Max. stawka polecenia zapłaty nie może przekroczyć 10.000 EURO, a 1.000 EURO jeśli dotyczy osoby fizycznej nie prowadzącej działalności.
Polecenie zapłaty jest wygodne dla wierzycieli przy rozliczeniach bezspornych.
Prowadzenie rozliczeń w formie poleceń zapłaty wymaga, by wierzyciel i dłużnik mieli rachunki bankowe w bankach, które zawarły porozumienie o stosowaniu polecenia zapłaty.
Dłużnik musi wyrazić zgodę na wykorzystywanie poprzez wierzyciela tej formy przy rozliczaniu zobowiązań.
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk
,,książka samodzielnej edukacji księgowania,, B. Gierusz

Czym jest Polecenie zapłaty znaczenie w Słownik P .