Podatek należny co to znaczy.
Co to jest Podatek należny. Czym jest: wystawionych poprzez firmę,gdzie przesiębiorstwo zakupiło.

Czy przydatne?

Co to jest Podatek należny

Definicja z ang. Tax due, z niem. Steuerschuld.

Słownik PODATEK NALEŻNY: Podatek należny to jest podatek policzony na fakturach wystawionych poprzez firmę,gdzie przesiębiorstwo zakupiło wyroby albo usługi
Podatek należny to jest podatek, który przedsiębiorstwo musi zapłacić do Urzędu Skarbowego. Innymi slowy można powiedzieć, ze podatek należny to ten, który jest należny dla budżetu państwa.
Podatek jest od wartości sprzedanych towarów i usług w danym okresie.
Gdy podatek należny jest wyższy od naliczonego to różnica musi być odprowadzona do budżetu państwa.
Gdy podatek należny jest niższy od naliczonego to budżet państwa zwraca różnicę przedsiębiorstwu.
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Podatek należny znaczenie w Słownik P .