Podatek liniowy co to znaczy.
Co to jest Podatek liniowy. Czym jest: pozarolniczej Podatek liniowy płaci się od naprawdę.

Czy przydatne?

Co to jest Podatek liniowy

Definicja z ang. flat tax, z niem. Flat Tax.

Słownik PODATEK LINIOWY: Podatek liniowy to jest podatek od dochodów z działalności pozarolniczej
Podatek liniowy płaci się od naprawdę uzyskanego dochodu. Dochód z działalności gospodarczej jest opodatkowany wg 19% kwoty. Podatek należny kwoty 19% obliczamy z wyjątkiem osiągniętego dochodu.
Przy tej formie opodatkowania nie można używać z jakichkolwiek ulg.
By używać z tej formy opodatkowania należy złożyć pisemne oświadczenie w urzędzie skarbowym, nie mniej jednak dochodów opodatkowanych tym metodą nie można łączyć z dochodami z innych źródeł.
Zaliczka na podatek liniowyZaliczkę nalezy zapłacic za pierwszy miesiąc, gdzie dochód został osiągnięty. Zaliczki można płacić miesięcznie albo kwartalnie.
Po zakończeniu roku podatkowego należy złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego dotyczące wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej utraty). Do 30 kwietnia należy złożyć PIT-36L. W tym zeznaniu wykazuje się jedynie dochód z działalności.
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk
,,książka samodzielnej edukacji księgowania,, B. Gierusz

Czym jest Podatek liniowy znaczenie w Słownik P .