Opodatkowanie na zasadach co to znaczy.
Co to jest Opodatkowanie na zasadach ogólnych. Czym jest: opodatkowania przychodów Opodatkowanie na.

Czy przydatne?

Co to jest Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Definicja z ang. Taxation on general principles, z niem. Steuern auf die allgemeinen Grundsätze.

Słownik OPODATKOWANIE NA ZASADACH OGÓLNYCH: Opodatkowanie na zasadach ogólnych to jest podstawowa forma opodatkowania przychodów
Opodatkowanie na zasadach ogólnych bazuje na prowadzeniu ewidencji zdarzeń związanych z osiągnięciem przychodów, wydatków i zysków/strat.
By ustalić dochód przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych należy od przychodu odjąć wydatki uzyskania przychodów.
Przychody i wydatki muszą być wykazane w ewidencji jest to w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
Rozliczając się na zasadach ogólnych należy obliczyć zaliczkę na podatek samodzielnie. Zaliczkę należy wpłacić do urzędu skarbowego. Nie ma obowiązku składania deklaracji. Zaliczka może być miesięczna albo kwartalna.
Po zakończeniu roku podatkowego należy złożyć zeznanie podatkowe - PIT 36 do 30 kwietnia kolejnego roku.
Skala podatkowa w 2010 roku
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk
,,książka samodzielnej edukacji księgowania,, B. Gierusz

Czym jest Opodatkowanie na zasadach znaczenie w Słownik O .