Materiały co to znaczy.
Co to jest Materiały. Czym jest: Materiały charakteryzują się całkowitym zużyciem w chwili ich.

Czy przydatne?

Co to jest Materiały

Definicja z ang. materials, z niem. Materialien.

Słownik MATERIAŁY: Materiały to są rzeczowe składniki aktywów obrotowych
Materiały charakteryzują się całkowitym zużyciem w chwili ich wydania do użytkowania. W przeważającej części są obiektami pracy.
Do materiałów zalicza się składniki różnorodne, w zależności od roli jaką spełniają w procesie działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Mareriały należy klasyfikować z punktu widzenia ich zużycia.
Regulacja materiałów:
materiały fundamentalne - surowce i półfabrykaty obcej produkcji
materiały pomocnicze
opakowania
paliwo
części zamienne
odpadki
Zakup materiałów obejmuje:
przyjęcie do magazynu materiałów poprzedzone odbiorem ilościowymi jakościowym
otrzymanie faktury od dostawcy
zapłatę zobowiązania w określonym terminie i trybie
Ewidencja materiałów:
ilościowa - prowadzona w jednostkach naturalnych w przekroju materiałów i magazynów, występuje w formie kartoteki, szczególnych wywieszek, księgi magazynowej
ilościowo - wartościowa - prowadzona w ramach ewidencji analitycznej
wartościowa - ujęcie syntetyczne w księgach rachunkowych
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Materiały znaczenie w Słownik M .