Księga przychodów i rozchodów co to znaczy.
Co to jest Księga przychodów i rozchodów. Czym jest: osoby fizyczne opodatkowani na zasadach.

Czy przydatne?

Co to jest Księga przychodów i rozchodów

Definicja z ang. Ledger, z niem. Erträge und Kosten Ledger.

Słownik KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW: Księga przychdów i rozchodów to jest księga, którą stosują osoby fizyczne opodatkowani na zasadach ogólnych
Księga Przychodów i Rozchodów pozwala na rozliczanie się z Urzędem Skarbowym.
Podręcznik przychodów i rozchodów obsługuje podatek dochodowy od osób fizycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych, lub podatkiem liniowym, którzy nie przekroczyli limitu 800000 euro zobowiązującego ich do prowadzenia pełnej księgowości.
Księga podatkowa złożona jest z 17 kolumn.
Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów:
zapisy powinny być dokonywane raz na dzień po zakończeniu dnia
zapisy dotyczące kosztów ujmuje się w dniu poniesienia wydatku
liczba porządkowa zapisu (kolumna 1) to jednocześnie numer dowodu
zakupy i sprzedaż są ujmowane w księdze bez VATrozliczoneggo z budżetem, jeśli są ujmowane z VAT to dokonuje się zapisów korygujących na koniec miesiąca
w razie prowadzenia księgi podatkowej przy zastosowaniu techniki komputerowej odowiązuje wydrukowanie zapisów i wpisanie miesięcznych sum z wydruku w jednej pozycji księgi
do księgi podatkowej wpisuje się wyniki inwentaryzacji zapasów i wylicza dochód wg zasad ustalonych w objaśnieniach do księgi
Ewidencje uzupełniające:
ewidencji środków trwałych
ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
ewidencji wyposażenia
książki kontroli
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk
,,książka samodzielnej edukacji księgowania,, B. Gierusz

Czym jest Księga przychodów i rozchodów znaczenie w Słownik K .