Konto pozabilansowe co to znaczy.
Co to jest Konto pozabilansowe. Czym jest: wystepuje w bilansie Konto pozabilansowe jest kontem.

Czy przydatne?

Co to jest Konto pozabilansowe

Definicja z ang. account off-balance sheet, z niem. Konto außerbilanziellen.

Słownik KONTO POZABILANSOWE: Konto pozabilansowe jest specjalnym rodzajem kont, gdyż nie wystepuje w bilansie
Konto pozabilansowe jest kontem syntetycznym. Dzięki kont pozabilansowych księgujemy zdarzenia, które nie są operacjami gospodarczymi. Zdarzenia nie mają wpływu na stan aktywów i pasywów.
Na kontach pozabilansowych obowiązuje zasada jednostronnego zapisu. Jeżeli wystąpią ewentualne salda na koniec roku to nie ujmuje się ich w bilansie.
Celem tworzenia kont pozabilansowych jest kontrola i ewidencja elementów, które nie są rejestrowane w strukturze bilansowej.
Przykłady kont pozabilansowych:
środki trwałe w likwidacji
środki trwałe u leasingobiorcy
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Konto pozabilansowe znaczenie w Słownik K .