Konto bilansowe co to znaczy.
Co to jest Konto bilansowe. Czym jest: bilansowe służy do ewidencji operacji gospodarczych, które.

Czy przydatne?

Co to jest Konto bilansowe

Definicja z ang. account balance, z niem. Kontostand.

Słownik KONTO BILANSOWE: Konta bilansowe służą do ewidencji aktywów i pasywów
Konto bilansowe służy do ewidencji operacji gospodarczych, które dotyczą aktywów i pasywów. Salda kont bilansowych wykazywane są w bilansie.
Nie każdy składnik bilansu złożona jest z wielu mniejszych części, z których każda posiada własne odrębne konto w celu łatwiejszej ewidencji.
Dla każdego składnika bilansu otwiera się (w przypadku potrzeby) odrębne konto o nazwie jak dany obiekt bilansu i o ustalonym symbolu zawartym w planie kont.
Konta bilansowe podzielone są na dwie ekipy:
konta czynne - służą do ujmowania pozycji występujących w aktywach bilansu
konta pasywne - służą do ujmowania pasywów bilansu
Otwieranie i zamykanie kont bilansowychOtwarcie konta bilansowego bazuje na wpisaniu jego bilansu początkowego. Na koncie rejestruje się operacje gospodarcze w kolejności chronologicznej nadając im numery.
Jeśli dany składnik nie występował w bilansie otwarcia to należy zapisać konkretną kwotę operacji gospodarczej.
Zamykając konto bilansowe należy wpisać obroty poszczególnych stron. W dalszym ciągu wylicza się saldo końcowe konta i wpisuje po stronie przeciwnej do tej, na której saldo występuje.
W dalszym ciągu, przez zsumowanie obrotów i sald uzyskuje się sumę kontrolną, która powinna być taka sama po obu stronach.
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Konto bilansowe znaczenie w Słownik K .