Konto analityczne co to znaczy.
Co to jest Konto analityczne. Czym jest: szczegółowych obrotów i sald konta syntetycznego Konto.

Czy przydatne?

Co to jest Konto analityczne

Definicja z ang. analytical account, z niem. analytische Konto.

Słownik KONTO ANALITYCZNE: Konto analityczne to jest konto, które służy do zapisów szczegółowych obrotów i sald konta syntetycznego
Konto analityczne ma charakter ksiąg pomocniczych. Na kontach analitycznych obowiązuje tak zwany zapis powtarzany.
Zapis powtarzany bazuje na księgowaniu dokonywanym po tej samej stronie, w tej samej stawce, opierając się na tego samego dowodu.
Wg zasady zapisu powtarzanego musi wystąpić zgodność co do strony konta Winien albo Ma i co do stawki. Stawka może byc rozdzielona na kilka kont analitycznych.
Konta analityczne stosuje się dla:
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
rozrachunków z pracownikami
operacji sprzedaży i zakupu
wydatków
innych składników majątku rzeczowego albo finansowego
Konsekwencją tej zasady jest brak korespondencji między kontami analitycznymi a innymi kontami.
Konto analityczne przypisane jest do określonego konta syntetycznego. Konto analityczne nie może istnieć bez konta syntetycznego.
Na kontach analitycznych obowiązuje zasada jednostronnego zapisu. To jest zasada jednostronnego zapisu, a nie podwójnego, gdyż zapisy na koncie analitycznym są tylko powtórzeniem zapisu konta syntetycznego.
By prowadzić kontrolę powinny być tworzone określone zestawienia obrotów i sald kont analitycznych prowadzonych do danego konta syntetycznego.
Powtórzony zapis - skutki
obrót debetowy konta syntetycznego jest równy sumie obrotów debetowych wszystkich kont analitycznych
obrót kredytowy konta syntetycznego jest równy sumie obrotów kredytowych zbioru kont analitycznych
saldo Winien albo Ma konta syntetycznego jest równe sumie sald Wn albo Ma wszystkich kont analitycznych
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Konto analityczne znaczenie w Słownik K .