Kapitał zapasowy co to znaczy.
Co to jest Kapitał zapasowy. Czym jest: Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. Pieniądze.

Czy przydatne?

Co to jest Kapitał zapasowy

Definicja z ang. supplementary capital, z niem. Ergänzungskapital.

Słownik KAPITAŁ ZAPASOWY: Pieniądze zapasowy jest składnikiem kapitału własnego wg Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. Pieniądze zapasowy to są środki finansowe poświęcone na pokrycie staty w firmie.
Pieniądze zapasowy to jest rezerwa finansowa, która wspomaga i stabilizuje działalność przedsiębiorstwa. Pieniądze zapasowy nie jest obligatoryjny dla firm osobowych, cywilnych i osoby fizyczne prowadzące działalność.
Pieniądze zapasowy tworzony jest z nastepujących przedmiotów:
podział zysku
nadwyżki ceny nominalnej nad ceną sprzedaży akcji
opłat udziałowców w sp. z ograniczoną odpowiedzialnością albo opłat akcjonariuszy w sp. akcyjnej
Pieniądze zapasowy tworzony jest w celu:
pokrycia strat bilansowych
pokrycia wydatków niewpływających na powiększenia aktywów firmy
umorzenia udziałów albo akcji
zwrotu ewentualnych dopłat do kapitału
W zależności od formy prawnej jednostki pieniądze przyjmuje nastepujące nazwy:
pieniądze zapasowy w spółkach handlowych
pieniądze zasobowy w spółdzielniach
fundusz przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwach państwowych
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Kapitał zapasowy znaczenie w Słownik K .