Kapitał obcy co to znaczy.
Co to jest Kapitał obcy. Czym jest: dla przedsiębiorstwa na czas określony Pieniądze obcy to jest.

Czy przydatne?

Co to jest Kapitał obcy

Definicja z ang. Foreign capital, z niem. ausländischem Kapital.

Słownik KAPITAŁ OBCY: Pieniądze obcy to są środki finansowe oddane do dyspozycji dla przedsiębiorstwa na czas określony
Pieniądze obcy to jest wielkośc środków finansowych , które wierzyciele dali do dyspozycji przedsiębiorstwa na czas ograniczony. Środki pieniężne powinny być zwrócone w ustalonym terminie.
Pieniądze obcy w tym znaczeniu zwiększa bazę finansowania co oznacza również o powiększeniu się przedsiębiorstwa.
Wnoszący pieniądze obcy w formie kredytów, pożyczek, mają prawo do poniesienia pewnych wydatków, które wystepują w formie odsetek. Gdy dysponujemy kapitałem obcym nie możemy nim rozdysponowywać.
Kapitały obce:
Kredyty i pożyczki
Inne zobowiązania
Pieniądze obcy napływa do przedsiębiorstwa przez:
rynek kapitałowy i pieniężny
obrót towarowy i kredytowy
wykorzystanie specjalnych form finansowania
Finansowanie przez środki uzyskane z rynku kapitałowego i pieniężnego przybiera postać kredytów i pozyczek krótko- i długotermionowych, zobowiązań obligacyjnych i innych instrumentów finansowych.
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Kapitał obcy znaczenie w Słownik K .