Inflacja co to znaczy.
Co to jest Inflacja. Czym jest: Inflacja to jest mechanizm wzrostu cen, który skutkuje.

Czy przydatne?

Co to jest Inflacja

Definicja z ang. Inflation, z niem. Inflation.

Słownik INFLACJA: Infalcja to jest praces wzrostu średniego poziomu cen
Inflacja to jest mechanizm wzrostu cen, który skutkuje niekontrolowane zmiany w proporcji podziału dochodu narodowego.
Inflacja jest mierzona jako procentowa zmiana indeksu cen. Stopa inflacji ustalana jest w procentach. Przeważnie inflacja mierzona jest w momencie jednego roku.
W Polsce przeważnie wykorzystywanym indeksem inflacji jest indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Inflację kontrolują banki centralne. W Polsce to jest Narodowy Bank Polski (NBP).
NBP wyznacza cel inflacyjny, a więc stopę inflacji, która uważane jest za w najwyższym stopniu korzystną dla gospodarki. NBP wpływa na poziom inflacji przez dostosowanie stóp procentowych, by w najwyższym stopniu zbliżyć go do celu inflacyjnego.
Przeciwieństwem inflacji jest deflacja.
Typy inflacji:
pełzająca
umiarkowana (krocząca)
galopująca
megainflacja
hiperinflacja
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk
,,książka samodzielnej edukacji księgowania,, B. Gierusz

Czym jest Inflacja znaczenie w Słownik I .