Faktoring co to znaczy.
Co to jest Faktoring. Czym jest: przedsiębiorstwa. Faktoring to jest forma transakcji handlowych.

Czy przydatne?

Co to jest Faktoring

Definicja z ang. factoring, z niem. Factoring.

Słownik FAKTORING: Faktoring to jest forma finansowania działalności przedsiębiorstwa.
Faktoring to jest forma transakcji handlowych.
Faktoring bazuje na tym, iż faktor nabywa wierzytelności przysługujące faktorantowi (klientowi) z tytułu dokonania sprzedaży albo wykonania usług w zamian za ustaloną kwotę, odpowiadającej wartości nominalnej wierzytelności pomniejszonej o dyskonto uwzględniające płaca faktora.
FaktorantFaktorant to jest przedsiębiorca, który prowadzi działalność handlową albo usługową. Faktorant to odmiennie klient. Faktorant jest uprawniony do otrzymania należności od dłużnika. Faktorant sprzedaje wierzytelności wyspecjalizowanej instytucji factoringowej.
FaktorFaktor to jest organizacja, która świadczy usługi factoringowe. Factor wykupuje od faktoranta wierzytelności. czynnikiem jest bank albo spółka factoringowa.
DłużnikDłuznik to jest podmiot, który nabywa wyroby albo usługi od faktoranta. Dłuznik jest zobowiązany do terminowej zapłaty należności faktorantowi. Dłużnik nigdy nie wystepuje w umowie.
Typy faktoringu:
Faktoring pełny
Faktoring niepełny
Faktoring mieszany
Umowa faktoringowaUmowa faktoringowa jest zawarta między czynnikiem a faktorantem (klientem) na ustalonych uwarunkowaniach.
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Faktoring znaczenie w Słownik F .