Dumping co to znaczy.
Co to jest Dumping. Czym jest: po cenach niższych niż w państwie Dumping to jest polityka, która.

Czy przydatne?

Co to jest Dumping

Definicja z ang. Dumping, z niem. Dumping.

Słownik DUMPING: Dumping to jest sprzedaż towarów eksportowanych za granicą po cenach niższych niż w państwie
Dumping to jest polityka, która bazuje na sprzedaży produktów, towarów eksportowanych po cenach niższych niż wydatki ich wytworzenia.
Dumping jest użytkowany w celu dążenia do opanowania nowych rynków albo utrzymania pozycji na dotychczasowych rynkach. Dumping eliminuje albo ogranicz konkurencję.
Typy dumpingu:
Dumping sporadyczny
Dumping łupieżczy
Dumping stały
Dumping sporadycznyDumping sporadyczny to jest dumping występujący sporadycznie albo krótkookresowo. To jest sprzedawanie produktu za granicę po cenach niższych niż wydatki wytworzenia.
Dumping sporadyczny występuje w przypadkach wyjątkowych. Dumping występuje w przypadkach, gdy okoliczności są trudne do przewidzenia, gdy przedsiębiorstwo posiada nadwyżki danego towaru i w celu uniknięcia strat sprzedaje wyrób zagranicznym odbiorcom po cenie niższej niż wydatki wytworzenia.
Dumping łupieżczyDumping łupieżczy jest użytkowany w celu zdobycia rynku albo wyeliminowania konkurencji. Po wyeliminowaniu konkurencji przedsiębiorstwo staje się monopolistą na danym rynku.
Dumping stałyDumping stały występuje w wypadku, gdy przedsiębiorstwo sprzedaje produkty na rynek zagraniczny po niższej cenie niż na rynku krajowym.
Taka przypadek może wystąpić, gdy popyt na dany wytwór na rynku krajowym nie jest tak wysoki jak na rynku zagranicznym. Przedsiębiorstwo sprzedaje wytwór po wysokiej cenie na rynku krajowym, a na rynku zagranicznym obniża cenę.
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Dumping znaczenie w Słownik D .