Dowód księgowy co to znaczy.
Co to jest Dowód księgowy. Czym jest: transakcji gospodarczej. Dowód księgowy to jest dokument.

Czy przydatne?

Co to jest Dowód księgowy

Definicja z ang. An accounting, z niem. Ein Abrechnungs.

Słownik DOWÓD KSIĘGOWY: Dowód księgowy to jest dokument, który potwierdza zawarcie transakcji gospodarczej.
Dowód księgowy to jest dokument, który jest fundamentem zapisu w księgach rachunkowych.
Dowody księgowe powinny być rzetelne i kompletne, to oznacza właściwe z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej. Dane, które muszą znaleźc się na dowodzie księgowym zapisane są w art. 21 Ustawy o Rachunkowości.
Dowód księgowy powinien zawierać:
ustalenie rodzaju dowodu i numer identyfikacyjny
nazwy dokonujących operacji gospodarczych
opis operacji gospodarczej i wartość
datę dokoniania operacji gospodarczej
podpisy wystawcy dowodu i osoby przyjmującej albo wydającej składniki aktywów
sprawdzenie i zakwalifikowanie dowodu do zaksięgowania
Dowód księgowy powinien być:
rzetelny
kompletny
sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnoprawnym, rachunkowym
Typy dowodów księgowych
źródłowe
zbiorcze
korygujące wcześniejsze zapisy
zastępcze
rozliczeniowe
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Dowód księgowy znaczenie w Słownik D .