Controlling co to znaczy.
Co to jest Controlling. Czym jest: życie poprzez współpracujące ze sobą komórki przedsiębiorstwa.

Czy przydatne?

Co to jest Controlling

Definicja z ang. Controlling, z niem. Regelung.

Słownik CONTROLLING: Controlling jest metodą myslenia i działania wprowadzonym w życie poprzez współpracujące ze sobą komórki przedsiębiorstwa.
Definicja controllingu pochodzi od angielskiego słowa control, które znaczy między innymi zarządzanie, sterowanie. Controlling jest ponadfunkcjonalnym instrumentem kierowania. Controlling powinien wspierać dyrekcję przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji.
Controlling to jest mechanizm sterowania ukierunkowany na rezultat przedsiębiorstwa. Wykonywany jest poprzez planowanie, kontrolę i sprawozdawczość. Controlling jest nastawiony na przyszłość.
Funkcje controllingu:
planowanie - ustalanie celów działania przedsiębiorstwa
kontrola - porównanie sytuacji obecnej z zamiarami
zarządzanie - prowadzenie działań korygujących
motywowanie - wdrożenie i konsekwentne wykorzystywanie mechanizmu nagradzania i karania
Controlling strategiczny - fundamentalne zagadnienia:
określenie celów strategicznych
podział celów przedsiębiorstwa na na fazy
ustalenie metod i narzędzi realizacj celów
kontrolę osiągania celów w poszczególnych etapach
określenie odchyleń od założonych wielkości albo stanów
obserwację i badanie realności celów w różnych etapach i ewentualne ich dostosowanie do obecnych warunków
wybór instrumentarium dyscyplinującego, dososowanego do warunków lokalnych.
Cele controllingu:
osiągnięcie sukcesu - w formie zysku, retowności kapitału całkowitego i rentowności kapitału własnego
cele rynkowe - udział w rynku, przyrost obrotów
cele finansowe - rozmiar kapitału własnego, stopień własnego finansowania
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Controlling znaczenie w Słownik C .