Analiza finansowa co to znaczy.
Co to jest Analiza finansowa. Czym jest: przedsiębiorstwa. To jest część analizy ekonomicznej.

Czy przydatne?

Co to jest Analiza finansowa

Definicja z ang. Financial analysis, z niem. Finanzanalyse.

Słownik ANALIZA FINANSOWA: Badanie finansowa jest narzędziem oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. To jest część analizy ekonomicznej.
Celem analizy finansowej jest dostarczenie informacji potrzebnych do oceny sytuacji przedsiębiorstwa. To jest najpowrzechniejsza sposób użytkowana w rachunkowości.
Obiektem analizy finansowej są wydatki, przychody, rentowność, rezultat finansowy, płynność finansowa i efektywność gospodarowania w przedsiębiorstwie.
Element i zakres analizy finansowej w gospodarce rynkowej zależy od:
dostępność informacji
stopnia szczegółowosci danych
jednostki przeprowadzającej ocenę
Badanie finansowa obejmuje:
badanie sytuacji majątkowo-finansowej (badanie bilansu)
badanie niezależności finansowej (badanie położenia finansowego)
badanie umiejętności do generowania zysku (badanie rentowności, badanie przyczynowa wyniku finansowego)
badanie płynności finansowej (badanie umiejętności płatniczej)
Badanie finansowa powinna:
dostarczyć odpowiednich informacji ułatwiającej osiągnięcie racjonalnej struktury majątku i funduszy
ułatwienie kształtowania rozrachunków poprzez opracowywanie krótkotermionowych prognoz
dostarczenie kierownictwu jednostki rachunków efektywności ułatwiających opracowywanie wariantów działalnośći
zapewnienie stałej kontroli kształtowania się wydatków, przychodów i wyniku finansowego
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Analiza finansowa znaczenie w Słownik A .