Amortyzacja co to znaczy.
Co to jest Amortyzacja. Czym jest: sposób systematyczny Amortyzacja to jest mechanizm straty.

Czy przydatne?

Co to jest Amortyzacja

Definicja z ang. Depreciation, z niem. Abschreibung.

Słownik AMORTYZACJA: Amortyzacja to jest strata wartości środka trwałego w sposób systematyczny
Amortyzacja to jest mechanizm straty wartości środka trwałego. Środek trwały jest stosowany poprzez dłuższy moment, kilku lat.
Rodzaje amortyzacji:
Amortyzacja liniowa
Amortyzacja degresywna
Amortyzacja jednokrotna
Amortyzacja liniowa jest najprostszą i przeważnie stosowaną amortyzacją. Amortyzacja liniowa bazuje na równomiernym zużyciu środka trwałego poprzez cały moment użytkowania.
Przykład amortyzacji liniowej:spółka zakupiła maszynę, którą zamierza stosować 10 lat (120 miesięcy).
Cena nabycia środka trwałego to 120.000 zł.
Amortyzacja miesięczna = cena nabycia (zakupu)/moment użytkowania
Amortyzacja miesięczna = 120.000/120miesięcy = 1000zł
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Amortyzacja znaczenie w Słownik A .