wiec co to znaczy.
Definicja wiec w historii. Słownik: plemiennym w. był zgromadzeniem wszystkich wolnych mężczyzn.

Czy przydatne?

Co to jest wiec

Czym jest wiec:  - w dawnej Polsce różnego rodzaju zjazdy; w okresie plemiennym w. był zgromadzeniem wszystkich wolnych mężczyzn; w średniowieczu mianem w. określano zjazdy książąt i możnych, na których załatwiano istotne kwestie państwowe: administracyjne, uchwalano prawa, rozpatrywano duży (sąd wiecowy); w XIV w. ogólnopaństwowe w. dały start sejmikom i stały się fundamentem rozwoju parlamentaryzmu

Czym jest wiec znaczenie w Historia i wydarzenia W .