uwłaszczenie chłopów co to znaczy.
Definicja uwłaszczenie chłopów w historii. Słownik: na własność ziemi, którą uprzednio użytkowali.

Czy przydatne?

Co to jest uwłaszczenie chłopów

Czym jest uwłaszczenie chłopów:  - na ziemiach polskich XIX w. mechanizm nadawania chłopom na własność ziemi, którą uprzednio użytkowali i likwidacja ich feudalnych zobowiązań wobec panów; w zaborze pruskim edykt o u. ch. ogłoszono w 1811 r., na jego podstawie chłopi musieli jednak odstąpić część ziemi (jedynie w Wielkopolsce od 1823 r. wykup płacono w pieniądzach); w Galicji, w wyniku ruchów rewolucyjnych w latach 1846-48, u. ch. wprowadzono w 1848 r. - chłopi otrzymali ziemię bezpłatnie; w Królestwie Polskim u. ch. ogłoszone zostało poprzez władze stworzenia styczniowego (22 I 1863), a przeprowadzone poprzez władze carskie (ukaz z 2 III 1864)

Czym jest uwłaszczenie chłopów znaczenie w Historia i wydarzenia U .