totalitaryzm co to znaczy.
Definicja totalitaryzm w historii. Słownik: dąży ono do kontroli wszystkich dziedzin życia.

Czy przydatne?

Co to jest totalitaryzm

Czym jest totalitaryzm:  - mechanizm organizacji państwa, opierający na tym, iż dąży ono do kontroli wszystkich dziedzin życia społecznego, podporządkowuje byt i prawa obywateli biurokratycznemu aparatowi ucisku; kraj totalitarne cechuje: mechanizm jednopartyjny, centralne kierowanie gospodarką, a również rozbudowany aparat policyjno-wojskowy stosujący terror i zastraszanie społeczeństwa i likwidujący albo izolujący rzeczywistych i potencjalnych przeciwników; po raz pierwszy terminu t. użyto dla ustalenia faszystowskich Włoch (Statio totale), jednak mechanizm totalitarny z największą siłą objawił się w nazistowskich Niemczech i w Związku Radzieckim (szczególnie w okresie stalinowskim); wszystkie państwa rządzone poprzez komunistów, aczkolwiek w różnym stopniu i w różnych okresach ze zmiennym nasileniem, były krajami totalitarnymi bądź zbliżonymi do t

Czym jest totalitaryzm znaczenie w Historia i wydarzenia T .