prawo niemieckie co to znaczy.
Definicja prawo niemieckie w historii. Słownik: zwyczaje i regulaminy, opierając się na których.

Czy przydatne?

Co to jest prawo niemieckie

Czym jest prawo niemieckie:  - przyniesione do Polski poprzez osadników niemieckich zwyczaje i regulaminy, opierając się na których dokonywano lokacji miast i wsi i ustalano ich wewnętrzną organizację; kolonizacja na p. n. miała miejsce w XIII-XIV w., początkowo przywileje powiązane z tym prawem dotyczyły jedynie obcych kolonistów jednak z czasem na p. n. osiedlano także Polaków i wprowadzano je w wielu istniejących już miejscowościach, zamieszkałych poprzez ludność polską

Czym jest prawo niemieckie znaczenie w Historia i wydarzenia P .