praca organiczna co to znaczy.
Definicja praca organiczna w historii. Słownik: działalności społeczno-gospodarczej, mającej na.

Czy przydatne?

Co to jest praca organiczna

Czym jest praca organiczna:  - zapoczątkowany w latach 30-tych XIX w. w Polsce kierunek działalności społeczno-gospodarczej, mającej na celu podźwignięcie gospodarki, postęp kulturalny i duchowy narodu polskiego pod zaborami; hasła p. o. szerzone były szczególnie po upadku stworzenia styczniowego (1863-64), przeciwstawiano je walce zbrojnej, głoszono potrzebę "pracy u podstaw", a więc szerzenia oświaty, rozwoju edukacji i pracy na polu gospodarczym, dążono do powstania silnego mieszczaństwa i modernizacji rolnictwa z zachowaniem pozycji szlachty; hasła p. o. występowały we wszystkich zaborach, najwcześniej pojawiły się w Wielkopolsce, gdzie działali K. Marcinkowski, ksiądz P. Wawrzyniak i M. Jackowski; w Galicji działali książę L. Sapieha, S. Szczepanowski, a w Królestwie Polskim hrabia A. Zamoyski

Czym jest praca organiczna znaczenie w Historia i wydarzenia P .