pospólstwo co to znaczy.
Definicja pospólstwo w historii. Słownik: korzystająca z prawa miejskiego, jednak nie dopuszczana.

Czy przydatne?

Co to jest pospólstwo

Czym jest pospólstwo:  - średnia warstwa socjalna w średniowiecznych miastach, korzystająca z prawa miejskiego, jednak nie dopuszczana poprzez patrycjat do porady miejskiej i ławy sądowej; p. tworzyli drobni kupcy, rzemieślnicy, niektórzy czeladnicy; w XV i XVI w. w nie wszystkich większych miastach p. miało swoich reprezentantów kontrolujących finanse rad miejskich; w XVI w. dochodziło w miastach (między innymi Gdańsku, Elblągu, Krakowie, Warszawie) do zbrojnych wystąpień p., popieranego poprzez plebs, przeciw rządzącemu patrycjatowi

Czym jest pospólstwo znaczenie w Historia i wydarzenia P .