pospolite ruszenie co to znaczy.
Definicja pospolite ruszenie w historii. Słownik: noszenia broni, powoływana do udziału w wyprawach.

Czy przydatne?

Co to jest pospolite ruszenie

Czym jest pospolite ruszenie:  - ogół albo ustalona część ludności państwie zdolna do noszenia broni, powoływana do udziału w wyprawach wojennych albo obrony państwa; w Polsce wczesnofeudalnej podstawowa forma organizacji sił zbrojnych, początkowo obejmująca całą ludność, z czasem tylko jej część (rycerstwo, szlachtę); mała dyscyplina pośród szlachty i nieznajomość nowych metod walki czyniły ten rodzaj formacji niewiele przydatnym już w końcu XV w., wtedy zaczęto zastępować p. r. wojskami zaciężnymi; p. r. przetrwało w Rzeczpospolitej do 1794 r., co wyjaśnia się słabością państwa

Czym jest pospolite ruszenie znaczenie w Historia i wydarzenia P .