obozy koncentracyjne co to znaczy.
Definicja obozy koncentracyjne w historii. Słownik: poprzez władze III Rzeszy w Niemczech i potem.

Czy przydatne?

Co to jest obozy koncentracyjne

Czym jest obozy koncentracyjne: (niemieckie) 1933-1945 - ogromne ośrodki karne organizowane poprzez władze III Rzeszy w Niemczech i potem na terenach zajętych poprzez Niemcy; pierwszy o. k. powstał w 1933 r. w Dachau; w latach 1936-39 zakładano następne obozy - Sachsenhausen, Buchenwald, Mauthausen, Flossenbürg, Ravensbrück (żeński) i inne; przed II w. ś. do o. k. kierowani byli ludzie uznani za wrogów ustroju narodowo-socjalistycznego i kryminaliści (gł. obywatele Niemiec i Austrii); początkowo o. k. podlegały SA, potem inspektorowi obozów koncentracyjnych w kluczowym Urzędzie Kierowania Gospodarczego SS; po wybuchu II w. ś. władze hitlerowskie rozbudowywały stare i zakładały w Niemczech i na terenach okupowanych liczne nowe o. k., między innymi w Stutthof (Sztutowo), Oświęcimiu (Auschwitz), Gross-Rosen (Rogoźnica), Bergen-Belsen, Majdanku, Dora-Mittelbau, Płaszowie; w o. k. zamykani byli obywatele państw podbitych poprzez Niemcy: uczestnicy ruchu oporu, politycy, intelektualiści, duchowni a również przypadkowe osoby zatrzymane w tak zwany łapankach na ulicach okupowanych miast; więźniowie o. k. byli wyjęci spod prawa, otrzymywali głodowe racje żywnościowe i zmuszani byli do wykonywania pracy powyżej siły; z nieludzkiej eksploatacji niewolniczej pracy więźniów korzystały niemieckie koncerny (IG-Farbenindustrie, Siemens, Krupp i in.); więźniowie o. k. masowo umierali w wyniku wyniszczających warunków bytowania, wycieńczenia, głodu, tortur i egzekucji, które wykonywano na oczach współwięźniów; za najmniejsze uchybienie wymierzano okrutne i wyrafinowane kary; w wielu o. k. przeprowadzano zbrodnicze eksperymenty pseudomedyczne; słabych i chorych zabijano; od 1941 r. nie wszystkie o. k. spełniały rolę szczególnych ośrodków eksterminacji (obozy zagłady), w których ludzi masowo uśmiercano zaraz po przywiezieniu (Oświęcim-Brzezinka, Chełmno, Treblinka, Sobibór, Bełżec, Majdanek i in.); ofiary pozbawiano życia w komorach gazowych albo specjalnie skonstruowanych samochodach - gazami spalinowymi; ciała zabitych przeważnie palono; kluczowym celem obozów zagłady była ostateczna eksterminacja ludności żydowskiej (zobacz: holocaust) i likwidacja jeńców radzieckich; największym o. k., i zarazem obozem zagłady, był KL Auschwitz-Birkenau (Oświęcim-Brzezinka), miejsce najokrutniejszych kaźni i ludobójstwa na niespotykaną skalę; szacuje się, iż w obozie tym zginęło około 2 mln ludzi, raczej Żydów, lecz także bardzo wielu Polaków, Rosjan i obywateli innych narodowości; precyzyjna liczba ofiar o. k. nie jest znana, bo hitlerowcy zniszczyli przewarzająca część dokumentacji obozowych; przypuszcza się, iż we wszystkich o. k. w latach 1933-1945 mogło zginąć około 8-10 mln ludzi

Czym jest obozy koncentracyjne znaczenie w Historia i wydarzenia O .