obozy jenieckie co to znaczy.
Definicja obozy jenieckie w historii. Słownik: światowej przymusowo przebywali wzięci poprzez.

Czy przydatne?

Co to jest obozy jenieckie

Czym jest obozy jenieckie: (hitlerowskie) - miejsca, w których w trakcie II wojny światowej przymusowo przebywali wzięci poprzez Niemców do niewoli żołnierze nieprzyjacielscy; dla oficerów organizowane były - oflagi, a dla podoficerów i szeregowców - stalagi; postanowienia konwencji haskich i konwencji genewskiej z 1929 r. w sprawie traktowania jeńców wojennych regularnie były poprzez Niemców łamane, w ogóle nie były przestrzegane wobec jeńców radzieckich, których nie dzielono na oficerów i szeregowców i poddawano eksterminacji; zamordowano około 3,4 mln jeńców Armii Czerwonej (Niemcy jako pretekst wykorzystywali fakt, iż ZSRR nie podpisał konwencji z 1929 r.); w latach 1939-1945 istniało 70 niemieckich o. j., 14 oflagów i 56 stalagów; polscy jeńcy (około 500 tys.) pochodzili raczej z aresztowań w trakcie kampanii wrześniowej 1939 r., część z kampanii francuskiej 1940 r. i około 16 tys. z stworzenia warszawskiego; Niemcy nie uznawali praw jenieckich wobec członków konspiracji i partyzantów poza prawami powstańców warszawskich

Czym jest obozy jenieckie znaczenie w Historia i wydarzenia O .