kulturkampf co to znaczy.
Definicja kulturkampf w historii. Słownik: i polityczna kanclerza O. Bismarcka i popierającej go.

Czy przydatne?

Co to jest kulturkampf

Czym jest kulturkampf:  - (z niemieckiego walka o kulturę); walka ideologiczna i polityczna kanclerza O. Bismarcka i popierającej go liberalnej burżuazji przeciw katolickiej opozycji skupionej wokół partii Centrum, która sprzeciwiała się hegemonii Prus w Rzeszy i głosiła potrzebę utrzymania odrębności poszczególnych krajów niemieckich; tak zwany ustawy majowe powstałe w latach 1873-75 podporządkowywały kościół katolicki państwu i ograniczały jego działalność; na ziemiach polskich zaboru pruskiego k. wiązał się z zaostrzeniem germanizacji: ograniczono do minimum nauczanie j. polskiego i uniemożliwiano posługiwanie się nim w urzędach, kościołach, zgromadzeniach; skutek tych działań był jednak odwrotny do zamierzeń władz niemieckich, ludność polska walcząca o zachowanie tożsamości narodowej jednoczyła się, a pośród chłopów polskich wzrastała świadomość narodowa; nawiązanie w 1887 r., przedtem zerwanych, stosunków dyplomatycznych pomiędzy Niemcami a Stolicą Apostolską uważane jest za koniec k

Czym jest kulturkampf znaczenie w Historia i wydarzenia K .