getto co to znaczy.
Definicja getto w historii. Słownik: narodową, rasową albo religijną; od XVI w. w miastach.

Czy przydatne?

Co to jest getto

Czym jest getto:  - wydzielona część miasta, zamieszkana poprzez mniejszość narodową, rasową albo religijną; od XVI w. w miastach europejskich dzielnica albo aleja, zamieszkana poprzez ludność żydowską; w trakcie II wojny światowej na okupowanych ziemiach polskich Niemcy tworzyli dla Żydów i osób pochodzenia żydowskiego przymusowe g. zamknięte (pierwsze g. powstało w Piotrkowie Trybunalskim w X 1939 r., potem w innych miastach); w roku 1940 powstały największe g. - w Warszawie (około 500 tys. osób) i Łodzi (około 300 tys. osób) a w 1941 r. w Białymstoku, Lwowie, Wilnie; g. otoczone były murami, drutem kolczastym i kordonem policyjnym, nieludzkie warunki jakie tam panowały wywołały zgon wielu ich mieszkańców (głód, dolegliwości); pomoc dla ludności żydowskiej zamkniętej w g. organizowała między innymi Porada Pomocy Żydom - Żegota; tworzenie g. stanowiło start akcji mającej na celu całkowitą zagładę Żydów (zobacz: holocaust); w 1942 r. władze niemieckie rozpoczęły likwidację g., uruchamiając na ogromną skalę obozy zagłady (zobacz: obozy koncentracyjne); w czasie likwidacji g. w Warszawie jego mieszkańcy stawili opór, 19 IV 1943 r. wybuchło stworzenie w  g. warszawskim; bojownicy żydowscy, podejmując nierówną walkę, wykazali się ogromną determinacją i bohaterstwem; polskie podziemie, w miarę możliwości, udzielało pomocy żydowskim organizacjom wojskowym; akcję likwidacji g. zakończono w Generalnej Guberni w 1943 r.; g. w Łodzi zlikwidowano w 1944 r

Czym jest getto znaczenie w Historia i wydarzenia G .