feudalizm co to znaczy.
Definicja feudalizm w historii. Słownik: systemie wzajemnej zależności, kiedy wasal, w zamian za.

Czy przydatne?

Co to jest feudalizm

Czym jest feudalizm:  - ustrój społeczno-polityczny i gospodarczy oparty na systemie wzajemnej zależności, kiedy wasal, w zamian za beneficjum, uznawał zwierzchność seniora, który gromadził wokół siebie słabszych i zobowiązywał się do udzielania im pomocy i protekcji w zamian za wierną służbę; aktem poddania się wasala seniorowi był hołd lenny; mechanizm lenny osłabiał władzę królewską gdyż istniała zasada, iż "wasal mego wasala nie jest moim wasalem" - w przypadku buntu możnego wasala, monarcha tracił władzę nad całym podległym mu lennem; w systemie feudalnym najniżej postawieni byli chłopi, którym przysługiwało prawo użytkowania ziemi w zamian za ustaloną robociznę (pańszczyznę) albo czynsz na rzecz feudała; w klasycznej formie f. występował w Europie zachodniej w X-XIII w.; rozkład f. nastąpił w XIV-XV w., lecz jego przeżytki zachowały się w wielu państwach europejskich do XVIII i XIX w. (na przykład w Polsce do XIX w.)

Czym jest feudalizm znaczenie w Historia i wydarzenia F .