Familia co to znaczy.
Definicja Familia w historii. Słownik: Czartoryskich, ukształtowane u schyłku panowania Augusta II.

Czy przydatne?

Co to jest Familia

Czym jest Familia:  - magnackie stronnictwo powiązane raczej z rodem Czartoryskich, ukształtowane u schyłku panowania Augusta II Mocnego, dążące do przeprowadzenia w Rzeczpospolitej reform ustrojowych, scentralizowania i ulepszenia aparatu państwowego, powiększenia skarbu i liczebności wojska, zniesienia liberum veto; próby reform, podejmowane poprzez stronnictwo, efektywnie hamowane były poprzez Rosję, ingerującą w wewnętrzne kwestie Polski; pod koniec panowania Augusta III "F." dążyła do odsunięcia Sasów od władzy w Rzeczpospolitej; w czasie Sejmu Czteroletniego (1788-1792) "F." współpracowała z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim przy uchwalaniu Konstytucji 3 maja

Czym jest Familia znaczenie w Historia i wydarzenia F .