casus belli co to znaczy.
Definicja casus belli w historii. Słownik: mające usprawiedliwić rozpoczęcie działań wojennych.

Czy przydatne?

Co to jest casus belli

Czym jest casus belli:  - (z z łaciny oficjalna powód wybuchu wojny) zjawisko mające usprawiedliwić rozpoczęcie działań wojennych, pretekst do wojny cechy - organizacje zawodowe rzemieślników w miastach średniowiecznych (w Polsce od XIII w.), broniące interesów gospodarczych i praw politycznych swoich członków, pełniły także funkcję religijną i kulturalną, a w razie zagrożenia organizowały obronę miast; pełnoprawnymi członkami c. byli właściciele warsztatów - mistrzowie (majstrowie), u których pracowali i szkolili się czeladnicy i uczniowie; c. dążyły do kontroli jakości, ceny i zbytu swoich produktów i równocześnie zwalczały rzemieślników nie zrzeszonych tak zwany partaczy, co w pewnym stopniu hamowało postęp gospodarczy; od XV w. zaczęto ograniczać rolę c.; w okresie rozwoju przemysłu, mimo straty znaczenia, c. zachowały funkcje szkoleniowe, samopomocowe, religijne i kulturalne; w 1816 r. w Królestwie Polskim zmieniona została nazwa c. na "zebrania rzemieślników", lecz tradycyjna nazwa przetrwała do czasów współczesnych

Czym jest casus belli znaczenie w Historia i wydarzenia C .