towarowy znak co to znaczy.
Co znaczy Znak towarowy? Definicja: Znakiem towarowym może być symbol nadający się do odróżnienia.

Czy przydatne?

Definicja Znak towarowy

Co to znaczy Znakiem towarowym może być symbol nadający się do odróżnienia towarów albo usług określonego przedsiębiorstwa od towarów i usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Zwłaszcza może nim być słowo, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma plastyczna, melodia albo inny sygnał dźwiękowy bądź kolekcja tych przedmiotów. Po spełnieniu warunków ustalonych w art. 120 ustawy Prawo własności przemysłowej, symbol towarowy podlega ochronie prawnej. Przedsiębiorstwo, na którego rzecz został zarejestrowany symbol towarowy, nabywa wyłączne prawo do jego używania w obrocie gospodarczym na całym terytorium państwa dla towarów objętych rejestracją. Używanie znaku towarowego bazuje zwłaszcza na umieszczaniu tego znaku na towarach objętych rejestracją albo ich opakowaniu, a umieszczony znaczek ® w sąsiedztwie znaku towarowego wskazuje, iż symbol towarowy został zarejestrowany i podlega ochronie prawnej. symbol towarowy jest zawarty w pakiecie franczyzowym, który franczyzodawca przekazuje franczyzobiorcy. Warunki korzystania ze znaku towarowego ustala umowa franczyzy.

Czym jest Znak towarowy znaczenie w Słownik Z .