zmiana statutu spółki akcyjnej co to znaczy.
Co znaczy Zmiana statutu spółki akcyjnej? Definicja: Zmiana statutu firmy akcyjnej wymaga uchwały.

Czy przydatne?

Definicja Zmiana statutu spółki akcyjnej

Co to znaczy Zmiana statutu firmy akcyjnej wymaga uchwały walnego zebrania i wpisu do rejestru. Zmianę statutu zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Zgłoszenie zmiany statutu nie może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały poprzez walne zebranie, z uwzględnieniem art. 431 § 4 i art. 455 § 5 k.s.h. Jednocześnie z wpisem o zmianie statutu należy wpisać do rejestru zmiany danych wymienionych w art. 318 i art. 319 k.s.h. Do zarejestrowania zmian statutu stosuje się adekwatnie regulaminy art. 324 i art. 327 k.s.h. Walne zebranie może upoważnić radę nadzorczą do określenia jednolitego tekstu zmienionego statutu albo wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym ustalonych w uchwale zebrania.

Czym jest Zmiana statutu spółki akcyjnej znaczenie w Słownik Z .