kredytowa zdolność co to znaczy.
Co znaczy Zdolność kredytowa? Definicja: Poprzez umiejętność kredytową rozumie się umiejętność do.

Czy przydatne?

Definicja Zdolność kredytowa

Co to znaczy Poprzez umiejętność kredytową rozumie się umiejętność do spłaty zaciągniętego kredytu wspólnie z odsetkami w terminach ustalonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i wiadomości konieczne do dokonania oceny tej umiejętności. Osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, o ile posiada umiejętność prawną, które nie mają umiejętności kredytowej, bank może udzielić kredytu pod warunkiem: ustanowienia szczególnego metody zabezpieczenia spłaty kredytu, przedstawienia niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu programu naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni - wg oceny banku - uzyskanie umiejętności kredytowej w określonym czasie.

Czym jest Zdolność kredytowa znaczenie w Słownik Z .