zażalenie odmowę dokonania co to znaczy.
Co znaczy Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej? Definicja: Na odmowę dokonania.

Czy przydatne?

Definicja Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej

Co to znaczy Na odmowę dokonania czynności notarialnej osoba zainteresowana może wnieść, w terminie tygodnia, zażalenie do sądu okręgowego właściwego z racji na siedzibę kancelarii notarialnej. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem notariusza, który jest obowiązany ustosunkować się do zażalenia w terminie tygodnia i wspólnie z zażaleniem przedstawić własne stanowisko sądowi. Sąd rozpoznaje zażalenie na rozprawie, stosując regulaminy Kodeksu postępowania cywilnego. Notariusz może, jeśli uzna zażalenie za słuszne, dokonać czynności notarialnej; w tym przypadku nie nadaje zażaleniu dalszego biegu.

Czym jest Zażalenie na odmowę dokonania znaczenie w Słownik Z .