cudzoziemców zatrudnianie co to znaczy.
Co znaczy Zatrudnianie cudzoziemców? Definicja: Wedle art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o.

Czy przydatne?

Definicja Zatrudnianie cudzoziemców

Co to znaczy Wedle art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli posiada zezwolenie na pracę wydane poprzez wojewodę właściwego z racji na siedzibę pracodawcy. Zezwolenie na pracę jest wymagane, jeśli cudzoziemiec: wykonuje pracę w podmiocie mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej; wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany poprzez niego do podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na moment przekraczający 30 dni w roku w celu wykonania zadania określonego poprzez delegującego w innym trybie niż realizacja usługi eksportowej. Warto podkreślić, iż wedle przepisami prawa polskiego wykonywanie pracy poprzez cudzoziemca znaczy zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej albo pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie regulaminów o Krajowym Rejestrze Sądowym albo są spółkami kapitałowymi w organizacji. Pod definicją "zatrudnienia" rozumie się tu wykonywanie pracy na podstawie relacji pracy, relacji służbowego i umowy o pracę nakładczą. Z obowiązku uzyskania zezwolenia zwolnione są pewne ekipy cudzoziemców, w tym uchodźcy, osoby posiadające zezwolenie na osiedlenie się, a w pierwszej kolejności obywatele krajów członkowski UE i obywatele krajów, z którymi UE zawarła umowy o swobodzie przepływu osób (chociaż także ten wyjątek doznaje dalszych ograniczeń). Przed podjęciem pracy w Polsce warto jest więc z poprzedzić konsultacją z lokalnym podmiotem posiadającym wiedzę ekspercką konieczną do stwierdzenia czy w konkretnym wypadku niezbędne jest zezwolenie na wykonywanie pracy poprzez cudzoziemca.

Czym jest Zatrudnianie cudzoziemców znaczenie w Słownik Z .