zarzuty przeciwko planowi co to znaczy.
Co znaczy Zarzuty przeciwko planowi podziału (w postępowani upadłościowym)? Definicja: Sędzia.

Czy przydatne?

Definicja Zarzuty przeciwko planowi podziału (w postępowani upadłościowym)

Co to znaczy Sędzia-komisarz zawiadamia upadłego i członków porady wierzycieli i ogłasza poprzez obwieszczenie i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, iż plan podziału można przeglądać w sekretariacie sądu i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. Zarzuty przeciwko planowi podziału rozpoznaje sędzia-komisarz. W przypadku potrzeby sędzia-komisarz wysłucha osoby, których praw dotyczą zarzuty. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie. Jeśli zarzutów nie wniesiono, sędzia-komisarz zatwierdza plan podziału. W przypadku wniesienia zarzutów, sprostowanie i zatwierdzenie planu podziału następuje po uprawomocnieniu się postanowienia sędziego-komisarza w kwestii zarzutów, a w przypadku jego zaskarżenia - po wydaniu postanowienia sądu.

Czym jest Zarzuty przeciwko planowi znaczenie w Słownik Z .