zaproszenie zgromadzenie co to znaczy.
Co znaczy Zaproszenie na zgromadzenie wspólników (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czy przydatne?

Definicja Zaproszenie na zgromadzenie wspólników (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

Co to znaczy Zebranie wspólników firmy z o.o. zwołuje się dzięki listów poleconych albo przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych przynajmniej dwa tygodnie przed terminem zebrania wspólników. Zamiast listu poleconego albo przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeśli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zebrania wspólników i szczegółowy porządek obrad. W razie zamierzonej zmiany umowy firmy należy wskazać ważne przedmioty treści proponowanych zmian.

Czym jest Zaproszenie na zgromadzenie znaczenie w Słownik Z .