zaliczka poczet dywidendy co to znaczy.
Co znaczy Zaliczka na poczet dywidendy? Definicja: Statut może upoważnić zarząd do wypłaty.

Czy przydatne?

Definicja Zaliczka na poczet dywidendy

Co to znaczy Statut może upoważnić zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeśli firma posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody porady nadzorczej. firma może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeśli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za wcześniejszy rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym poprzez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, i pomniejszonego o niepokryte utraty i akcje swoje. O planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłosi przynajmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość stawki przeznaczonej do wypłaty, a również dzień, wg którego określa się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w momencie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.

Czym jest Zaliczka na poczet dywidendy znaczenie w Słownik Z .