czeki weksle co to znaczy.
Co znaczy Weksle i czeki? Definicja: Weksle Nie będzie uważany za weksel trasowany dokument.

Czy przydatne?

Definicja Weksle i czeki

Co to znaczy Weksle Nie będzie uważany za weksel trasowany dokument, któremu brak jednej z cech, wskazanych w artykule poprzedzającym, wyjąwszy przypadki, określone w ustępach następujących. Weksel bez oznaczenia terminu płatności uważane jest za płatny za okazaniem. W braku osobnego oznaczenia, miejsce, wymienione w okolicy nazwiska trasata, uważane jest za miejsce płatności, a również za miejsce zamieszkania trasata. Weksel, gdzie nie oznaczono miejsca wystawienia, uważane jest za wystawiony w miejscu, podanym w okolicy nazwiska wystawcy. Czeki Czek wystawia się na bankiera, który ma fundusze do rozporządzenia wystawcy, wedle wyraźną albo dorozumianą umową, uprawniającą wystawcę do rozporządzania tymi funduszami dzięki czeku. Wszakże dokument, wystawiony bez zachowania tego regulaminu, pozostaje mimo to istotny jako czek.
W czekach, wystawionych i płatnych w Polsce, można jako trasata wskazać jedynie bankiera. Polecenie zapłaty, które nie odpowiada temu przepisowi, jest jako czek nieważne.

Czym jest Weksle i czeki znaczenie w Słownik W .