godziwa wartość co to znaczy.
Co znaczy Wartość godziwa? Definicja: Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik.

Czy przydatne?

Definicja Wartość godziwa

Co to znaczy Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, między zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. Wartość godziwą instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie na aktywnym rynku stanowi cena rynkowa zmniejszona o wydatki powiązane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysokość była znacząca. Cenę rynkową aktywów finansowych posiadanych poprzez jednostkę i zobowiązań finansowych, które jednostka zamierza zaciągnąć, stanowi zgłoszona na rynku bieżąca oferta kupna, z kolei cenę rynkową aktywów finansowych, które jednostka zamierza nabyć, i zaciągniętych zobowiązań finansowych stanowi zgłoszona na rynek bieżąca oferta sprzedaży.

Czym jest Wartość godziwa znaczenie w Słownik W .