ustanowienie odrębnej co to znaczy.
Co znaczy Ustanowienie odrębnej własności lokalu? Definicja: Odrębną własność lokalu można.

Czy przydatne?

Definicja Ustanowienie odrębnej własności lokalu

Co to znaczy Odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a również jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości lub orzeczenia sądu znoszącego współwłasność. Należy pamiętać, iż umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego; do stworzenia tej własności konieczny jest wpis do księgi wieczystej. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna określać zwłaszcza: rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu i pomieszczeń do niego przynależnych, rozmiar udziałów przypadających właścicielom poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej. Współwłaściciele mogą w umowie określić również sposób zarządu nieruchomością wspólną. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu może być zawarta lub poprzez współwłaścicieli nieruchomości, lub poprzez właściciela nieruchomości i nabywcę lokalu. Właściciel nieruchomości może ustanawiać odrębną własność lokali dla siebie, na mocy jednostronnej czynności prawnej. W takim wypadku stosuje się adekwatnie regulaminy o stanowieniu odrębnej własności w drodze umowy. regulaminy o ustanowieniu odrębnej własności lokali w drodze umowy stosuje się także adekwatnie do wyodrębnienia własności lokalu z mocy orzeczenia sądu znoszącego współwłasność nieruchomości. Jeśli uczynienie zadość przesłance samodzielności lokali wymaga wykonania robót adaptacyjnych, sąd może w postanowieniu wstępnym, uznającym żądanie ustanowienia odrębnej własności lokali w zasadzie za usprawiedliwione, upoważnić zainteresowanego uczestnika postępowania do ich wykonania - tymczasowo na jego wydatek. W przypadku przeszkód stawianych poprzez innych uczestników, sąd - w postanowieniu wstępnym albo w postanowieniu oddzielnym - może wydać stosowne nakazy albo zakazy.

Czym jest Ustanowienie odrębnej znaczenie w Słownik U .