elektroniczne usługi co to znaczy.
Co znaczy Usługi elektroniczne? Definicja: Usługi elektroniczne to usługi świadczone dzięki.

Czy przydatne?

Definicja Usługi elektroniczne

Co to znaczy Usługi elektroniczne to usługi świadczone dzięki Internetu albo podobnej sieci elektronicznej, których świadczenie z natury zależne jest od technologii informatycznej i z reguły usługi te są zautomatyzowane, wymagają niewielkiej interwencji człowieka i niemożliwe jest ich wykonanie bez zastosowania technologii informatyczne. Zwłaszcza usługami elektronicznymi są: tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, zdalne kierowanie programami i sprzętem, dostarczanie oprogramowania i jego uaktualnień, dostarczanie obrazów, tekstu i informacji i udostępnianie baz danych, dostarczanie muzyki, filmów i gier, w tym gier losowych i hazardowych, jak także przekazów o charakterze politycznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym, naukowym i rozrywkowym i informacji o wydarzeniach, usługi kształcenia korespondencyjnego Do usług elektronicznych nie zalicza się usług nadawczych radiowych i telewizyjnych, chyba iż program radiowy albo telewizyjny jest nadawany wyłącznie za pośrednictwem Internetu albo podobnej sieci elektronicznej, i usług telekomunikacyjnych.

Czym jest Usługi elektroniczne znaczenie w Słownik U .