umowy zawierane odległość co to znaczy.
Co znaczy Umowy zawierane na odległość? Definicja: Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej.

Czy przydatne?

Definicja Umowy zawierane na odległość

Co to znaczy Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, zwłaszcza drukowanego albo elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego albo zaadresowanego, listu seryjnego w formie drukowanej albo elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w formie elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej albo innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204), są umowami na odległość, jeśli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował własną działalność.

Czym jest Umowy zawierane na odległość znaczenie w Słownik U .