umowa zarządzanie spółką co to znaczy.
Co znaczy Umowa o zarządzanie spółką? Definicja: W razie zawarcia pomiędzy firmą dominującą a firmą.

Czy przydatne?

Definicja Umowa o zarządzanie spółką

Co to znaczy W razie zawarcia pomiędzy firmą dominującą a firmą zależną umowy przewidującej kierowanie firmą zależną albo przekazywanie zysku poprzez taką spółkę, złożeniu do akt rejestrowych firmy zależnej podlega wyciąg z umowy zawierający postanowienia, które określają zakres odpowiedzialności firmy dominującej za szkodę wyrządzoną firmie zależnej z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania umowy i zakres odpowiedzialności firmy dominującej za zobowiązania firmy zależnej wobec jej wierzycieli.

Czym jest Umowa o zarządzanie spółką znaczenie w Słownik U .