zasiedzenia stwierdzenie co to znaczy.
Co znaczy Stwierdzenie zasiedzenia? Definicja: Do zgłoszenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia.

Czy przydatne?

Definicja Stwierdzenie zasiedzenia

Co to znaczy Do zgłoszenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności uprawniony jest każdy zainteresowany. Jeśli wnioskodawca nie wskazuje innych zainteresowanych, orzeczenie może zapaść dopiero po wezwaniu innych zainteresowanych poprzez ogłoszenie. Sąd może zarządzić ogłoszenie także w innych wypadkach, jeśli uzna to za wskazane. Ogłoszenie powinno zawierać precyzyjne ustalenie rzeczy, imię i nazwisko posiadacza rzeczy, a jeśli chodzi o rzeczy ruchome - także jego miejsce zamieszkania. Oprócz tego do ogłoszenia i orzeczenia stosuje się adekwatnie regulaminy o stwierdzeniu nabycia spadku. Termin wskazany w ogłoszeniu wynosi jednak trzy miesiące. jeśli w terminie tym nikt się nie zgłosi lub zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostało ono udowodnione.

Czym jest Stwierdzenie zasiedzenia znaczenie w Słownik S .