dłużny skrypt co to znaczy.
Co znaczy Skrypt dłużny? Definicja: Skrypt dłużny to dokument stwierdzający istnienie zobowiązania.

Czy przydatne?

Definicja Skrypt dłużny

Co to znaczy Skrypt dłużny to dokument stwierdzający istnienie zobowiązania. Wedle art.465 § 1 kodeksu cywilnego, jeśli w danym relacji zobowiązaniowym istnieje skrypt dłużny, to spełniając świadczenie dłużnik może żądać zwrotu dokumentu. Chociaż, gdy wierzyciel ma biznes w zachowaniu dokumentu, zwłaszcza gdy świadczenie zostało spełnione tylko częściowo, dłużnik może żądać uczynienia odpowiedniej wzmianki na dokumencie. Wedle § 2 tego samego regulaminu, w przypadku straty dokumentu dłużnik może, niezależnie od pokwitowania, żądać od wierzyciela oświadczenia pisemnie, iż dokument został utracony. Z kolei jeśli wierzyciel odmawia zwrotu dokumentu albo uczynienia na nim odpowiedniej wzmianki lub pisemnego oświadczenia o utracie dokumentu, dłużnik może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia lub złożyć jego element do depozytu sądowego. Warto podkreślić, iż art. 465 k.c. dotyczy nie tylko skryptów dłużnych, lecz także innych, zbliżonych konstrukcji, takich jak weksle.

Czym jest Skrypt dłużny znaczenie w Słownik S .