mieszkalny lokal samodzielny co to znaczy.
Co znaczy Samodzielny lokal mieszkalny? Definicja: Samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona.

Czy przydatne?

Definicja Samodzielny lokal mieszkalny

Co to znaczy Samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba albo zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wspólnie z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały albo były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, gdzie wyodrębniono dany lokal, a zwłaszcza: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane "pomieszczeniami przynależnymi". W przypadku wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo powiązane z własnością lokali (nieruchomość wspólną stanowi grunt i części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali). Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wspólnie z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wspólnie z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Z kolei udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wspólnie z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wspólnie z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

Czym jest Samodzielny lokal mieszkalny znaczenie w Słownik S .